Praktykant/ka w dziale Reklamy Google Ads

Miejsce pracy: Wrocław

Social Elite to agencja digital marketingu i social media istniejąca od 7 lat na rynku. Specjalizujemy się w realizacji kampanii reklamowych, obsłudze firmowych kont w mediach społecznościowych i we wdrażaniu narzędzi analitycznych niezbędnych do skutecznego zarządzania codziennymi działaniami firmy. Z naszego wsparcia najczęściej korzystają właściciele małych, średnich i dużych firm, dyrektorzy i menedżerowie z sektorów B2B oraz e-commerce.
W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy młodych osób bez doświadczenia zainteresowanych tematyką marketingu internetowego, w celu wyszkolenia i w przyszłości płatnej współpracy z Social Elite. Wraz z rozwojem doświadczenia będziesz mógł realizować u nas kampanie reklamowe Google Ads (Google Search, Google Display Network, YouTube, PLA).

Te praktyki są dla Ciebie, jeśli:

 • interesują Cię zagadnienia z marketingu internetowego i chcesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu działań reklamowych Google Ads,
 • lubisz i umiesz samodzielnie uczyć się na podstawie materiałów video i ebooków (e-learning),
 • masz dobrą pamięć, analityczny umysł, pracujesz ze skrupulatnością i dokładnością, koncentrujesz się na szczegółach,
 • jesteś wytrwały, cierpliwy, lubisz uczyć się instrukcji, schematów, procedur i wdrażać je w praktykę zgodnie z wytycznymi,
 • swobodnie czujesz się w tematyce technicznej, danych, statystykach, liczbach i wykresach,
 • angażujesz się w wykonywane zadania, lubisz zdobywać nową wiedzę i uczyć się od doświadczonych specjalistów,
 • lubisz podejmować wyzwania, a gdy sytuacja tego wymaga, masz motywację, by pracować aż do osiągnięcia efektu,
 • chcesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenia i rozpocząć karierę zawodową fajnej atmosferze, młodym zespole i ciekawych projektach.

Czego możesz się spodziewać podczas praktyk:

 • podczas praktyk nie będziesz wykonywać pracy ani parzyć przysłowiowej kawy,
 • otrzymasz szkolenie indywidualne z reklamy Google Ads o wartości ok. 5000 zł,
 • będziesz się uczyć i praktykować pod okiem doświadczonego trenera,
 • zapewnimy Ci wszystkie niezbędne materiały do nauki: szkolenia video, opisy procesów wdrażania narzędzi, konsultacje z zespołem specjalistów,
 • nauczysz się promocji produktów i usług, poznasz praktyczne narzędzia wykorzystywane w kampaniach reklamowych Google Ads,
 • jeśli pokażesz nam swoje zaangażowanie i efekty nauki — możesz liczyć na ofertę płatnego kilkumiesięcznego stażu a w przyszłości zatrudnienia na stanowisku Junior Google Ads Specialist.

Wymagania

 • minimum 30 h dostępności od poniedziałku do piątku,
 • status studenta,

 • świadomość i wiedza nt. produktów i usług oferowanych przez firmę Social Elite.

Jeżeli uważasz, że ta praca jest dla Ciebie to:

 • Aplikuj, wysyłając swoje CV i list motywacyjny na adres: [email protected]
 • Jeśli masz ochotę, możesz też przedstawić się w formie nagranego filmu.
 • W tytule maila napisz: Praktyki w dziale Reklamy Google Ads.

Prosimy o zawarcie w CV Klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.
 2. OPCJONALNIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.