Lider projektów Facebook Ads

Miejsce pracy: Wrocław

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:
Lider projektów Facebook Ads
Social Elite to agencja digital marketingu i social media istniejąca 7 lat na rynku. Specjalizujemy się w realizacji kampanii reklamowych, obsłudze firmowych kont w mediach społecznościowych i we wdrażaniu narzędzi analitycznych niezbędnych do skutecznego zarządzania codziennymi działaniami firmy. Z naszego wsparcia najczęściej korzystają właściciele małych, średnich i dużych firm, dyrektorzy i menedżerowie z sektorów B2B oraz e-commerce.
Znasz świat Facebook Ads jak własną kieszeń i świetnie odnajdujesz się w tym środowisku, ale codzienne klikanie w menadżerze reklam już Cię znudziło? Chcesz pójść krok dalej, pracować strategicznie i wejść na wyższy poziom w swojej karierze?
Zapraszamy, jeśli masz gotowość przejąć dowodzenie nad realizowanymi projektami i pracować nad kampaniami reklamowymi jako Lider Projektów Facebook Ads (bez klikania w menadżerze reklam).

Twoje zadania na tym stanowisku:

 • przygotowanie strategii reklamowej w systemie Meta Ads, delegowanie zadań do innych członków zespołu (m.in Specjaliści FB Ads, grafik), nadzór nad realizowanymi pracami, raportowanie do menadżera zespołu i klienta oraz telefoniczny i e-mailowy kontakt z klientem
 • będziesz pierwszym kontaktem z klientem przy rozpoczęciu współpracy w zakresie usługi Kampanii Reklamowych w środowisku Meta (Facebook i Instagram) oraz pierwszą linią kontaktu przy współpracy
 • przejmowanie klienta po pozyskaniu go przez Dział Sprzedaży i opieka nad nim w całym procesie posprzedażowym
 • bieżąca komunikacja z klientami, ustalanie wymagań, potrzeb, oczekiwań, celów, rozpoznanie sytuacji oraz zbieranie niezbędnych informacji potrzebnych do zrealizowania projektu 
 • bezpośrednia współpraca z zespołem specjalistów (3-4 realizatorzy projektów) realizujących projekty Twoich klientów
 • budowanie zaufania, wspieranie klientów w trudnych sytuacjach, dbanie o komfortową atmosferę współpracy, poczucie bezpieczeństwa, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, łagodzenie emocji klienta 
 • praca w określonych ramach / procedurach zgodnych ze standardami firmy
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Nasze wymagania:

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży digital marketingu lub jako Specjalista Facebook Ads 
 • swobodne poruszanie się w relacji z klientem B2B (nawiązanie kontaktu, budowanie relacji, badanie potrzeb, przekazywanie informacji)
 • bardzo dobra organizacja pracy przy koordynowaniu wielu klientów i projektów jednocześnie
 • umiejętność delegowania zadań do zespołu
 • wiedza merytoryczna i doświadczenie w obszarach digital marketingu: e-commerce, social media (kampanie reklamowe na Facebooku, Instagram) i samodzielnej realizacji kampanii Facebook Ads i prowadzeniu klientów
 • umiejętność analizy kampanii reklamowych i wyciągania wniosków i omawiania wniosków ze specjalistami i klientami
 • wysokie kompetencje komunikacyjne i biegłość w koordynowaniu linii współpracy specjalista-klient

Będziesz się czuć komfortowo w tej pracy jeśli:

 • umiesz pracować w zespole, delegować zadania
 • cechują Cię wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • lubisz rozmawiać przez telefon, poznawać nowych ludzi, umiesz porozumieć się z każdym typem rozmówcy, dobrze się czujesz w budowaniu partnerskich relacji
 • wiesz, jak badać potrzeby, zadajesz trafne pytania, uważnie słuchasz, analizujesz informacje, wyciągasz wnioski
 • dobrze się czujesz w roli doradcy, który wspiera klienta poprzez dostarczanie mu potrzebnych rozwiązań, przekazywanie rzetelnych informacji od wykonawców projektu, lubisz doradzać, pomagać, proponować dobre rozwiązania
 • umiesz udzielać rzetelnych i precyzyjnych informacji w przystępny i zrozumiały sposób oraz jasno przedstawić skomplikowane zagadnienia
 • cechuje Cię dojrzałość biznesowa, wysoka kultura osobista
 • jesteś zorganizowany, dokładny, skrupulatny, dbasz o szczegóły
 • masz szerokie zainteresowania, które pomogą Ci zrozumieć branże, w jakich działają nasi klienci
 • jesteś odporny na stres i pomimo różnicy zdań z klientem umiesz dojść do porozumienia i wypracować wspólne cele 

Oferujemy:

 • przeszkolenie i program wdrożeniowy na stanowisko: przygotujemy Cię i nauczymy naszej filozofii opieki nad klientem i dbania o jego potrzeby
 • wsparcie zespołu specjalistów i konsultantów 
 • nieograniczony dostęp do wewnętrznej platformy e-learningowej i autorskich szkoleń
 • niezbędne narzędzia do pracy (laptop Mac, telefon, słuchawki wyciszające, dodatkowy monitor)
 • udział w wewnętrznych inicjatywach pracowniczych: wyjścia integracyjne, spotkania firmowe, wspólne dzielenie pasji i zainteresowań 
 • dobrą i swobodną atmosferę, wsparcie i możliwość uczenia się od zespołu specjalistów na każdym etapie pracy
 • biuro wyposażone w kuchnię, miejsce do integracji, relaksu, kawę paloną specjalnie dla naszej firmy
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy pracę między godz. 7.30 - 10.00), możliwość pracy z biura w centrum Wrocławia i pracy hybrydowej/zdalnej po okresie wdrożenia
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • wybór formy zatrudnienia - umowa zlecenie, umowa o pracę, B2B 

Jeżeli uważasz, że ta praca jest dla Ciebie to:

 • Aplikuj wysyłając swoje CV na: [email protected]
 • W tytule maila napisz: Lider projektów Facebook Ads

Prosimy o zawarcie w CV Klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.
 2. OPCJONALNIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.

  Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. [read more]Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.[/read]

  Lider projektów Facebook Ads
  Nasza strona używa ciasteczek do analizy statystyk i zapewnienia takiego samego działania pomiędzi wizytami.
  Dowiedz się więcej