813 592,97 zł przychodu w 4,5 mc-a i ROAS 13,54 już po 1 miesiącu od startu kampanii dla butiku online

4763.89

Budżet reklamowy


13.54

ROAS


1 miesiąc

Czas


64501.75

Wartość sprzedaży


 
Jednym z głównych elementów sukcesu w kampanii reklamowej jest dotarcie odpowiednim asortymentem do odpowiednich osób w odpowiednim czasie. A także właściwe skalowanie i optymalizowanie kampanii. W przypadku naszego Klienta prowadzącego butik damski - podjęcie przez z nas tych działań sprawiło, że już w 1-szym miesiącu od startu kampanii uzyskaliśmy ROAS na poziomie 13,54 i wygenerowaliśmy przychód o wartości 64 501,75 zł (wydając jedynie 4763,89 zł). W drugim miesiącu - wyskalowaliśmy kampanię w sposób, który przełożył się na 2-krotny wzrost przychodu z kampanii do 126 002,50 zł. A w perspektywie 4,5 mc-a do 813 595,97 zł.

Klient, dla którego realizujemy działania reklamowe, to właściciel internetowego butiku z odzieżą damską. Mocnymi stronami sklepu Klienta są: konkurencyjna cena, duży wybór i duża społeczność na Facebooku licząca ponad 100 tys. fanów.

Asortyment Jego butiku to głównie okrycia wierzchnie (tj. kamizelki, kurtki, czy płaszcze).

W sklepie dostępne są również inne produkty, np. dresy, sukienki, a nawet garnitury. Jednak z powodu okresu, w jakim realizowana była kampania (jesień-zima) nie stanowiły one tak dużego priorytetu w działaniach marketingowych, jak okrycia wierzchnie.


 
Okres działań reklamowych: 13.08.2021 - 31.12.2021

 

Postawione cele

 • Zwiększenie wydatków na kampanię z 1000 zł do 2000 zł dziennie przy utrzymaniu kosztu za zakup poniżej 30 zł
 • Zwiększenie sprzedaży do 300 zamówień dziennie w sklepie

Realizowane usługi

 • Kampania Facebook Ads
 • Kampania Google Ads
 • Automatyzacja newslettera

 
Wykonane zadania

 

Poniżej zrealizowane zadania od 13. sierpnia do 31. grudnia 2021 roku:

 1. Stworzenie dedykowanych kreacji reklamowych do osób, które nie znają jeszcze marki i przeznaczenie 60% całościowego budżetu na te działania.
 2. Zwiększenie budżetu na działania remarketingowe.
 3. Uruchomienie nowych reklam na konkretne produkty.
 4. Stworzenie dedykowanych kreacji reklamowych na Black Friday i Cyber Monday.
 5. Bieżące optymalizowanie kampanii, by przynosiła wysoki zwrot.

 
Wyniki kampanii

 

1-szy miesiąc:

ROAS: 13,54 - przy wydatkach w wysokości 4763,89 zł
Zakupy z kampanii na wartość: 64 501,75 zł 

 

2-gi miesiąc:

ROAS: 9,30 przy zwiększeniu budżetu o 184% do 13 548,48 zł
Zakupy na wartość 126 002,50 zł przy zachowaniu kosztu zakupu 22,96 zł (tym samym 2-krotny wzrost przychodu z kampanii na Facebooku) 

 
Black Week i Cyber Monday

Naszym celem w tym okresie było wydanie 10 000 zł i uzyskanie ROAS na poziomie min. 10. Wydaliśmy dokładnie 8947,61 zł, a więc o 10,5% mniej, niż cały zakładany budżet i uzyskaliśmy ROAS 10,35. Ocena wyników: dobre.

Okres: 22.11 - 29.11. Dane liczbowe:

 • Wydana kwota na kampanię: 8947,61 zł
 • Liczba kliknięć linku: 21 904
 • Koszt kliknięcia linku: 0,41 zł
 • Liczba dodań do koszyka: 2180
 • Koszt dodania do koszyka: 4,10 zł
 • Liczba zakupów: 450
 • Koszt za zakup: 19,88 zł
 • Przychód z kampanii: 92 582,51 zł
 • Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS): 10,35

Jeżeli chodzi o koniec 2021 roku, to łączny przychód Klienta od początku współpracy - w ciągu 4,5 mc-a - wyniósł 813 595,97 zł.

Obecnie jesteśmy już w połowie drogi do realizacji ambitnego celu, jakim jest: zwiększenie dziennych wydatków do 2000 zł przy osiągnięciu 300 zamówień dziennie w sklepie i utrzymaniu kosztu za zakup w kwocie 30 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo 6-krotnego zwiększenia budżetu w perspektywie zaledwie 4,5 miesiąca przez cały czas trwania kampanii utrzymaliśmy koszt zakupu na poziomie poniżej 30 zł z ROAS na poziomie 10 lub więcej i nie mniej, niż 9.

To duży sukces tej kampanii i obiecujący prognostyk na kolejne miesiące.


Wnioski z kampanii

Skalowanie kampanii wymaga stałej optymalizacji budżetu, zmian komunikatów i obserwacji wyników. Zagrożeniem jest moment tzw. PIK-u - czyli sytuacja, w której pomimo zwiększania budżetu dziennego, nie obserwujemy proporcjonalnego wzrostu konwersji dziennych.

Może wynikać to z tego, że dziennie na Facebook’u i Instagramie nie ma tylu dostępnych użytkowników chętnych do zakupu produktów, aby ich wzrost był proporcjonalny do budżetu.

Co było niezbędne, aby osiągnąć taki wynik w działaniach marketingowo-sprzedażowych?

Przede wszystkim kluczowe były działania kierowniczki kampanii, która nie tylko dynamicznie zwiększała wydatki na kampanię, ale przede wszystkim świadomie optymalizowała ją tak, że koszt za zakup pozostawał na mniej więcej takim samym poziomie. Wszystkie działania realizowała z chirurgicznym wyczuciem.

W konsekwencji pozwoliło to w okresie od 13.08.2021 do 31.12.2021 osiągnąć przychód 813 595,97 zł przy ROAS o wartości 9,04.


WAŻNE: Na efekty skalowania duży wpływ ma tzw. sezonowość produktów. W biznesie naszego Klienta polega ona na tym, że poza jesienią i zimą zainteresowanie okryciami wierzchnimi spada.

Może wynikać to z tego, że dziennie na Facebook’u i Instagramie nie ma tylu dostępnych użytkowników chętnych do zakupu produktów, aby ich wzrost był proporcjonalny do budżetu.

W związku z tym obecnie w sklepie Klienta wprowadzana jest nowa kolekcja, a my testujemy już nowe reklamy na kategorie produktów i poszczególne produkty z osobna, które mają potencjał, by dać zadowalający zwrot z wydatków na reklamę.

Perspektywy są obiecujące.


Poniżej wyniki po 4,5 miesiącach od startu kampanii
90000

Budżet reklamowy


9.04

ROAS


4.5 miesiąc

Czas


813695.97

Wartość sprzedaży


Sprawczyni sukcesu

„6-krotne zwiększenie budżetu w perspektywie 4 miesięcy i utrzymanie kosztu za zakup poniżej 30 zł i ROAS na poziomie 10 uważam za sukces.

Mimo to cały czas pracuję, by wypracować jeszcze lepsze wyniki dla Klienta.

Powoli zbliża się wiosna. Dlatego już teraz sprawdzam reklamy na inne kategorie produktów i poszczególne produkty z osobna, żeby możliwie jak najszybciej zweryfikować, które mają potencjał, by dać zadowalający zwrot z wydatków na reklamę”.

A. Wiśniewska

Porozmwiajmy o współpracy

Rozmowa jest całkowicie bezpłatna, a jej celem jest przedstawić nasz pomysł na wsparcie Twojej firmy w realizacji celów. Skorzystaj z opcji kontaktu bezpośredniego poniżej lub wyślij zgłoszenie przez formularz.

[email protected]

+48 579 510 968

Napisz wiadomość

  Obowiązek informacyjny RODO - rozwiń

  1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Dawid Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOCIAL ELITE Dawid Bagiński S.K.A, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław (NIP: 8971899059), REGON: 021942310, adres e-mail: [email protected].

  2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane moje dane osobowe?

  Państwa dane zbierane są w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy]. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych, Państwa dane zbierane są także w tym właśnie celu [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni].

  3. Czy muszę udostępnić swoje dane osobowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub marketing bezpośredni.

  4. Czy moje dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom?

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się marketingiem [pod warunkiem, że wyraziliście Państwo zgodę marketingową] lub prawnikom, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora.

  5. Czy Administrator zamierza przekazać moje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Jakie szczegółowe uprawnienia przysługują mi w ramach przetwarzania moich danych osobowych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

  8. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady, dane podane w formularzu przechowywane są przez okres jednego roku. W przypadku następczego zawarcia umowy z Administratorem, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

   Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. [read more]Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.[/read]