Jakie usługi marketingowe 
realizujemy dla firm?


Poznaj nasze usługi, które mogą Cię zainteresować. Są to dziedziny w których jesteśmy wyjątkowo mocni. Zresztą 1 miliard złotych sprzedaży w branży e-commerce i B2B w ramach prowadzonych projektów, mówi samo za siebie! Zobacz w jakich sferach biznesu poszukujesz wsparcia i wybierz te, które są najistotniejsze. Skorzystaj z naszego doświadczenia w rozwoju swojej firmy!


 

W czym możemy Ci pomóc?

Poznaj nasze usługi, które mogą Cię zainteresować. Są to dziedziny w których jesteśmy wyjątkowo mocni. Zresztą ponad 600 mln zł sprzedaży tylko w branży e-commerce i ponad 400 mln zł w B2B w ramach prowadzonych projektów, mówi samo za siebie! Zobacz w jakich sferach biznesu poszukujesz wsparcia i wybierz te, które są najistotniejsze dla Ciebie. Skorzystaj z naszego doświadczenia w rozwoju swojej firmy!

W Social Elite budujemy lejki marketingowe już 10 lat. Pozyskaliśmy ponad 800 tys. leadów i wdrożyliśmy setki projektów, które zakończyły się sukcesem. Z doświadczenia wiemy, z jakimi problemami borykają się firmy sprzedające w modelu B2B. Skorzystaj z naszego doświadczenia i zobacz, jak możemy pomoc twojej firmie pozyskiwać jakościowe leady sprzedażowe.

Potrzebujesz nowych i zaawansowanych rozwiązań reklamowych? Efektywnej strategii działań reklamowych? Chcesz wznieść kampanie reklamowe w swoim sklepie na nowy, wyższy poziom? Pomożemy ci dotrzeć do nowych klientów, wykorzystując potencjał Meta Ads, Google Ads, Tik Tok Ads i kampanie wielokanałowe! Wykorzystaj nasze doświadczenie w procesach sprzedaży e-commerce.

Chcesz wykorzystać potencjał konkretnego kanału marketingowego?

Poniższe oferty mogą cię zainteresować

Zamów bezpłatną konsultację

Naszym ulubionym słowem jest inicjatywa. Dlatego już od pierwszej rozmowy nasz konsultant przeanalizuje Twoją sytuację i wyjdzie z propozycjami usług marketingowych dopasowanych do Twojej firmy. Odpowie też na wszelkie pytania. Już w trakcie rozmowy możesz sprawdzić, jakie dokładnie zadania zrealizujemy, i jak nasze wsparcie marketingowe może pomóc w rozwoju marketingu i sprzedaży w firmie. 

Wyślij zapytanie

Te marki już skorzystały:Te marki najbardziej cenią w naszej współpracy

 • agencja reklamowa social elite - Filip Mrozek
 • Dawid Bagiński i Pavlo Antonenko - Social Elite
1 / 4

Porozmawiajmy o współpracy

Rozmowa jest całkowicie bezpłatna, a jej celem jest przedstawić nasz pomysł na wsparcie marketingowe Twojej firmy w realizacji jej celów. W trakcie rozmowy przeanalizujemy Twoje potrzeby i przedstawimy Ci usługi marketingowe w pełni dopasowane do Twojej sytuacji i potrzeb biznesowych firmy.

 Interesuje Cię współpraca marketingowa z naszą agencją? Skorzystaj z opcji kontaktu bezpośredniego poniżej lub wyślij zgłoszenie przez formularz.

[email protected]

+48 579 510 968

Napisz wiadomość

  Obowiązek informacyjny RODO - rozwiń

  1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Social Elite Dawid Bagiński Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059, adres e-mail: [email protected], tel. 694463964.

  2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane moje dane osobowe?

  Państwa dane zbierane są w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy]. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych, Państwa dane zbierane są także w tym właśnie celu [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni].

  3. Czy muszę udostępnić swoje dane osobowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub marketing bezpośredni.

  4. Czy moje dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom?

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się marketingiem [pod warunkiem, że wyraziliście Państwo zgodę marketingową] lub prawnikom, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora.

  5. Czy Administrator zamierza przekazać moje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Jakie szczegółowe uprawnienia przysługują mi w ramach przetwarzania moich danych osobowych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

  8. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady, dane podane w formularzu przechowywane są przez okres jednego roku. W przypadku następczego zawarcia umowy z Administratorem, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.