Tworzenie stron do pozyskiwania leadów

Strony do pozyskiwania leadów (tak zwane Squeeze Page)

są znakomitym elementem strategicznym dla firm usługowych, w których sprzedaż opiera się o rozmowę telefoniczną z potencjalnym klientem. Jest to skuteczna metoda generowania zapytań dla branży B2B jak i B2C.

Korzystanie z takich stron świetnie sprawdza się również w przypadku sprzedaży kursów online, budowaniu list mailingowych oraz w promocji wydarzeń na żywo i w formule online.

Uzyskaj wycenę

Jakie firmy skorzystają na pozyskiwaniu leadów

Firmy usługowe

Sprzedaż kursów online

Budowanie list mailingowych

Promocje wydarzeń na żywo i online


Dlaczego warto tworzyć strony do pozyskiwania leadów?

Strona do pozyskiwania kontaktów jest bardzo ważna, bo jest to pierwsze miejsce na które osoba wchodzi na np. z reklamy. Celem takiej strony jest zachęcenie jak największej ilości osób do pozostawienia swoich danych kontaktowych.

Wdrożenie tej strategii pozyskiwania leadów przez squeeze page ma za zadanie zapewnić stały i mierzalny przypływ nowych zgłoszeń do biznesu. Dzięki temu firma może prognozować ilość miesięcznych sprzedaży, przychody i zyski. A sam biznes staje się stabilniejszy.

Dzięki tej strategii firma może budować bazę osób bezpośrednio zainteresowanych jej ofertą i realizować dalszą sprzedaż przez kontakt telefoniczny, kontakt automatyczny (przez autoresponder) lub przez wydarzenia na żywo.

Jeżeli sprzedaż w Twojej firmie opiera się na stałym kontakcie z potencjalnymi klientami, ta usługa jest dla Ciebie.

Stworzenie strony typu Squeeze Page

W zakres usługi wchodzi:
 
1
Wymyślenie koncepcji Squeze Page’a.
2
Napisanie wszystkich tekstów.
3
Dodanie zgód RODO.
4
Zrobienie jednej grafiki (np. poradnika / wideo) i umieszczenie jej na Squeeze Page.
5
Integracja z autoresponderem.
6
Zrealizowanie Squeeze Page w formie strony internetowej w systemie Wordpress.

Jak skuteczniejsze pozyskiwanie kontaktów przyczyni się do zysku w Twojej firmie?

Załóżmy, że firma A pozyskuje kontakty od potencjalnych klientów w cenie 30 zł za kontakt, ponieważ skuteczność ich strony wynosi 5% przy kampaniach w social media. Co oznacza, że na 100 wejść zaledwie 5 osób zostawia do siebie dane kontaktowe, na których mogą pracować sprzedawcy. Firma A przy tej skuteczności zarabia.

Firma B postanowiła przygotować nową stronę do pozyskiwania kontaktów i oddała ją w nasze ręce. Dzięki naszemu wewnętrznemu know-how stworzyliśmy stronę, której skuteczność wynosi 20% przy ruchu pozyskiwanym z kampanii w social media. To oznacza, że w firmie B aż 20 osób ze 100 odwiedzających zostawia kontakt. Dzięki temu handlowcy przy tym samym budżecie reklamowym mają aż 4 razy więcej kontaktów, którym mogą oferować swoje produkty lub usługi. A to oznacza, że dzięki jednej zmianie potencjał sprzedażowy wzrósł o 400%.

Firma B wygrywa z firmą A na koniec roku, ponieważ przy takich samych wydatkach znacząco zwiększyła sprzedaż i zyski.

Patrząc na to z drugiej strony firma B może uzyskać takie samie wyniki jak firma A, przy dużo mniejszych wydatkach na marketing.

Czy możliwe jest uzyskanie 20% skuteczności?

Tworząc strony do pozyskiwania leadów dla naszych kontrahentów, chcemy uzyskać skuteczność na poziomie od 18% do 30% przy źródle ruchu Facebook. To bardzo dobry wynik, który jest w stanie realnie utrzymać się w dużej skali.

Skuteczność weryfikujemy za pomocą testów usability


 
Oto możliwe korzyści ze wdrożenia skutecznego Squeeze Page
 • Więcej leadów
 • Większa kontrola nad rozwojem firmy, ponieważ każdego dnia przychodzi określona ilość zapytań
 • Zwiększenie ilości szans sprzedażowych
 • Obniżenie kosztów pozyskania lead
 • Budowanie listy mailingowej i automatyzacji, jako drugi kanał sprzedaży w firmie
 • Skuteczniejsza sprzedaż biletów na wydarzenia na żywo
 • Skuteczniejsza promocja webinarów online
Co otrzymujesz?

Nie tworzymy zwykłej stronki, a konkretny rezultat, który pracuje dla firmy i generuje wiele korzyści. Przede wszystkim oferujemy:

 • Kompleksowe wdrożenie
 • Angażujemy minimalną ilość Twojego czasu
 • Setki przygotowanych projektów
 • Zespół z wieloletnim doświadczeniem
 • Sprawdzona metodologia
Strony typu Squeeze Page robimy również od wielu lat u siebie w firmie, aby stale ją rozwijać. A ponieważ korzystając z tych rozwiązań, inwestujemy własne pieniądze, to posiadamy umiejętności, aby te rozwiązania były przede wszystkim skuteczne i zarabiały na siebie. To samo co robimy u siebie, chcemy zrobić u Ciebie.

Porozmawiajmy o współpracy

Rozmowa jest całkowicie bezpłatna, a jej celem jest przedstawić nasz pomysł na wsparcie Twojej firmy w realizacji celów. Skorzystaj z opcji kontaktu bezpośredniego poniżej lub wyślij zgłoszenie przez formularz.

[email protected]

+48 579 510 968

Napisz wiadomość

  Obowiązek informacyjny RODO - rozwiń

  1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Dawid Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOCIAL ELITE Dawid Bagiński S.K.A, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław (NIP: 8971899059), REGON: 021942310, adres e-mail: [email protected].

  2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane moje dane osobowe?

  Państwa dane zbierane są w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy]. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych, Państwa dane zbierane są także w tym właśnie celu [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni].

  3. Czy muszę udostępnić swoje dane osobowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub marketing bezpośredni.

  4. Czy moje dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom?

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się marketingiem [pod warunkiem, że wyraziliście Państwo zgodę marketingową] lub prawnikom, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora.

  5. Czy Administrator zamierza przekazać moje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Jakie szczegółowe uprawnienia przysługują mi w ramach przetwarzania moich danych osobowych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

  8. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady, dane podane w formularzu przechowywane są przez okres jednego roku. W przypadku następczego zawarcia umowy z Administratorem, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.