Prawie 100 tys. przychodu przy budżecie 3406,82 zł dla księgarni online (w 1 miesiąc)

3406.82

Budżet reklamowy


28.69

ROAS


1 miesiąc

Czas


97760.60

Wartość sprzedaży


 
Dobre dopasowanie oferty i komunikacji marketingowej do grupy docelowej to fundament każdych działań marketingowych. W przypadku naszego Klienta prowadzącego internetową księgarnię, wdrożenie tych elementów pozwoliło nam w zaledwie 1 miesiąc uzyskać zwrot wydatków na reklamę na poziomie 28,69 i wygenerować przychód na poziomie 97 750,60 zł (wydając jedyne 3406,82 zł “na reklamę”) na Facebooku.

Klient, dla którego realizowaliśmy działania marketingowe to właściciel księgarni internetowej, w której każdy pasjonat czytania znajdzie książki z ponad 30 kategorii. Co więcej - jego serwis oferuje również użytkownikowi możliwość sprzedaży własnych książek.


 
Okres działań reklamowych: 06.12.2021 - 09.01.2022

 

Postawione cele

 • Zwiększenie liczby nowych klientów w sklepie
 • Uzyskanie ROAS na poziomie przynajmniej 10.

Realizowana usługa

Dla Klienta realizowaliśmy usługę kampanii reklamowej na Facebooku. W tym m.in.:

 • instalację kodu pixela na stronie
 • skonfigurowanie zdarzeń (w przypadku tego projektu trzeba było rozdzielić kilka procesów zakupowych)
 • research rynkowy
 • ułożenie strategii reklamowej
 • skonstruowanie kampanii
 • codzienny rozwój kampanii i jej optymalizacja.

 

 
Wykonane zadania

 

Z Klientem współpracujemy już kilka miesięcy, dlatego w grudniu mieliśmy już przetestowane i wypracowane sprawdzone strategie reklamowe. Dzięki temu też w grudniu mogliśmy skupić się przede wszystkim na:

 1. Przygotowaniu dedykowanych komunikatów noworocznych i świątecznych.
 2. Stworzeniu nowych haków reklamowych specjalnie na ten czas.

 
Wyniki kampanii

 

Wydatki: 3406,82 zł
Wartość sprzedanych książek: 97 760,60 zł
ROAS (zwrot wydatków na reklamę): 28,69


Co istotne - osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie blisko 100 tys. zł przy ROAS 28,69 - mimo że działania realizowaliśmy na bardzo konkurencyjnym rynku oraz w gorącym okresie świątecznym, w którym konkurencja również intensywnie realizuje działania marketingowe. Dzięki temu daliśmy naszemu Klientowi wiele powodów do zadowolenia na początek 2022 roku.

Wnioski z kampanii

Co było niezbędne, aby osiągnąć taki wynik w działaniach marketingowo-sprzedażowych?

Przede wszystkim - musieliśmy precyzyjnie dopasować ofertę i komunikację marketingową do potrzeb grupy docelowej.

W przypadku tego projektu naszą grupą są osoby, które lubią “polować” na okazje książkowe. Dobrze się składa, bo w samym sklepie codziennie o 17:00 pojawia się ponad 1000 nowych książek. Wykorzystaliśmy ten aspekt w 100%, by zrealizować cel.

Osiągnięty wynik jest potwierdzeniem skuteczności zastosowanych metod.

Jak kształtowały się wyniki na platformie Facebook w analogicznym okresie w 2020 roku?

Nie można o nich powiedzieć zbyt wiele, ponieważ Klient nie realizował wówczas działań reklamowych na Facebooku. Pomimo tego warto zauważyć, że zaledwie kilka miesięcy później, Facebook stał się dla Niego jednym z głównym kanałów reklamowych, który pozwala mu dziś skutecznie skalować biznes.

Jeżeli też chcesz pójść podobną drogą, to zjedź teraz na dół strony i wypełnij prosty formularz kontaktowy. Na początek - to wszystko. Wkrótce nasz doradca skontaktuje się z Tobą i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania dla Ciebie. W większości sytuacji, by zrealizować cel, potrzebujesz dobrego produktu, konkretnej strategii działań i dobrego specjalisty, który ją zrealizuje.

Jednak jak widzisz, większość zapewniamy my, a Ty możesz skorzystać z naszego doświadczenia. Zachęcam Cię do tego.

Sprawca sukcesu

Podczas działań marketingowych muszę nieustannie testować nowe rozwiązania.

To bardzo ważne, bo w gorących okresach, gdy konkurencja również prowadzi swoje działania, biznesy naszych Klientów potrzebują LEPSZEGO MARKETINGU.

W przypadku tej kampanii osoby korzystały z oferty księgarni, rezygnując z innych ofert, ponieważ - działania marketingowe i wypracowane komunikaty - były skuteczniejsze. To pozwoliło nam uzyskać jeszcze lepsze wyniki.

Cieszę się, że miałem w tym swój udział.

Bartosz Szymczak


Jesteśmy META Business Partnerem

Jako jedna z nielicznych agencji marketingowych, posiadamy najwyższy status partnera biznesowego firmy META. Są 3 poziomy partnerstwa to: Konto Partnerskie, Partner Preferowany i Partner Biznesowy.

Posiadanie statusu Partnera Biznesowego wymaga spełnienia wysokich standardów jakości prowadzenia kampanii i odpowiedniej skali wydatków na budżet przekraczających 13 mln zł.

Budżety, którymi obecnie zarządzamy, przekraczają kwotę 20 mln zł rocznie, co przekłada się na wysokie doświadczenie i mocną znajomość wielu rynków. Jeżeli chcesz skorzystać z naszego know-how zachęcamy do kontaktu.

Porozmwiajmy o współpracy

Rozmowa jest całkowicie bezpłatna, a jej celem jest przedstawić nasz pomysł na wsparcie Twojej firmy w realizacji celów. Skorzystaj z opcji kontaktu bezpośredniego poniżej lub wyślij zgłoszenie przez formularz.

[email protected]

+48 579 510 968

Napisz wiadomość

  Obowiązek informacyjny RODO - rozwiń

  1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Dawid Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOCIAL ELITE Dawid Bagiński S.K.A, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław (NIP: 8971899059), REGON: 021942310, adres e-mail: [email protected].

  2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane moje dane osobowe?

  Państwa dane zbierane są w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy]. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych, Państwa dane zbierane są także w tym właśnie celu [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni].

  3. Czy muszę udostępnić swoje dane osobowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub marketing bezpośredni.

  4. Czy moje dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom?

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się marketingiem [pod warunkiem, że wyraziliście Państwo zgodę marketingową] lub prawnikom, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora.

  5. Czy Administrator zamierza przekazać moje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Jakie szczegółowe uprawnienia przysługują mi w ramach przetwarzania moich danych osobowych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

  8. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady, dane podane w formularzu przechowywane są przez okres jednego roku. W przypadku następczego zawarcia umowy z Administratorem, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

   Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. [read more]Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.[/read]