REKLAMA BUTIKU: Jak zmaksymalizowaliśmy przychody w trakcie wysokiego sezonu?

REKLAMA BUTIKU: Fakty dotyczące tej akcji promocyjnej

czas promocji

3 miesiące

ilość zakupów

2852

łączny przychód

705015

ROAS

874 %

 
Skuteczna reklama butiku i maksymalizacja przychodów w trakcie wysokiego sezonu? Wiemy, jak wykorzystywać potencjał sklepów i produktów w gorącym okresie. Poniżej opis przebiegu kampanii reklamowej dla butiku online z nocną bielizną damską realizowanej przez naszego specjalistę FB Ads - Bartosza Wielkopolskiego. Zobacz, jak w 3 miesiące wygenerowaliśmy ponad 700 tys. przychodu, osiągając 874% zwrot z wydatków na reklamę.

Działania w ramach tej akcji promocyjnej przeprowadził Bartosz Wielkopolski - specjalista FB Ads.

 

O MARCE

 • marka łączy w sobie wysoki komfort użytkowania oraz najmodniejszy design
 • każdy etap produkcji oferowanej bielizny odbywa się w Polsce
 • nasz Kontrahent współpracuje z wieloma znanymi influencerami
 • firma funkcjonuje na rynku już od ponad 5 lat

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Kampania reklamowa butiku realizowana na kanałach Facebook oraz Instagram

 
Okres współpracy: 1.10.2021-31.12.2021

KLUCZOWE ZAŁOŻENIE STRATEGICZNE

Ponieważ marka butiku Kontrahenta jest znana na rynku, zrezygnowaliśmy z działań reklamowych budujących relację, edukacyjnych i wyróżniających ją na tle konkurencji.

Na każdym etapie kampanii komunikowaliśmy akcję promocyjną. Naszym priorytetem była maksymalizacja sprzedaży i wykorzystanie potencjału wysokiego sezonu.

WYZWANIA

 1. Duża konkurencja wśród reklamodawców w trakcie sezonu wysokiego
 2. Dokładnie ten sam schemat promocji realizowany przez Kontrahenta już od 3 lat - z czym wiązało się ryzyko obniżenia skuteczności działań

REZULTAT AKCJI DLA BUTIKU

W ciągu 90 dni trwania akcji promocyjnej pozyskaliśmy 2852 zakupy i osiągnęliśmy sprzedaż w butiku na poziomie 705 tysięcy złotych z ROAS na poziomie 874%.

WARTO ZAUWAŻYĆ: 93% łącznej sprzedaży jest rezultatem przeprowadzonej przez nas kampanii remarketingowej!

Kampania ta wygenerowała aż 2653 zakupów, których efektem była sprzedaż w wysokości 656 279,31 zł z ROAS na poziomie 976%.

 

REKLAMA BUTIKU - WNIOSKI Z KAMPANII

Mimo powtarzanej rok w rok promocji świadomie zaprojektowana i przeprowadzona kampania reklamowa może dawać bardzo dobre wyniki.

Jednym z kluczowych elementów sukcesu kampanii reklamowej dla butiku było stworzenie dedykowanych kreacji reklamowych do konkretnych grup.

Wśród nich znalazły się m.in. osoby, które:

 • w ogóle nie znały marki
 • były na stronie
 • miały styczność z kontem fanpage i Instagram marki
 • były z bazy klientów.

REKLAMA BUTIKU - CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ?

Nie każdy, kto wejdzie na stronę sklepu, zdecyduje się na kupno produktu. Dlatego osoby, które dokonują tej czynności, stanowią niewielki procent spośród tych, które były na stronie sklepu.

Osoby na stronie mogę z niej wyjść po obejrzeniu jednego produktu, po obejrzeniu kilku produktów, czy po dodaniu produktów do koszyka.

Co ich łączy? Wszyscy opuszczają Twój sklep.

Remarketing pozwala przypominać im o produktach, którymi byli zainteresowani.

Czy stosujesz w kampaniach reklamowych remarketing?

Jeżeli nie, to prawdopodobnie reklama w Social Mediach jak dotąd nie była dla Ciebie opłacalna. A co zrobić, żeby reklama się opłacała?

Należy przygotować odpowiednie strategie REMARKETINGOWE, których celem jest przekonanie do zakupu potencjalnego klienta.

 

Reklama sklepu internetowego z Social Elite

W Social Elite przygotowujemy kreacje reklamowe, wykorzystując od 12 do nawet 16 różnych strategii remarketingowych.

Ich celem jest imitowanie realnej rozmowy między osobami. Przekonujemy osoby do zakupu i reagujemy na bieżąco na ich realne zachowania, pytania i problemy. Dzięki temu finalizacja zakupu jest możliwa, skuteczna i opłacalna. Jak?

Możliwości jest wiele. Przede wszystkim - cały zamysł polega na tym, że dopasowujemy się do odbiorców w zależności od tego, jakie RUCHY wykonują na stronie, np. ile razy widziały daną reklamę albo ile dni są już w procesie zakupowym.

W zależności od tych czynników osoba widzi inne dopasowane reklamy i ma wrażenie, że ktoś reaguje na jej aktualne potrzeby, pytania i problemy. Dopasowuje się do jej stylu działania i potrzeb.

Brzmi skomplikowanie? Bo jest to dosyć skomplikowane. Ale jeżeli chcesz, ustawimy dla Ciebie ten system.

Social Elite Partnerem Biznesowym Meta

Nasza odznaka Partnera Biznesowego oznacza, że firma Meta uznaje nas za agencję, która stale spełnia wysokie wymagania (dotyczące wydatków na kampanie). Co to oznacza dla Ciebie?

Dzięki temu, że jako Social Elite zdobyliśmy status Partnera Biznesowego, nasi specjaliści od płatnych reklam społecznościowych mają wyłączny dostęp do dodatkowych korzyści, w tym:

 • priorytetowego wsparcia technicznego firmy Meta,
 • możliwości skorzystania z dedykowanych konsultacji i zaawansowanych narzędzi analitycznych
 • oraz szkoleń z zakresu najlepszych praktyk platformy i strategii nadchodzących wersji produktów i funkcji.

Te dodatkowe możliwości są doskonałym uzupełnieniem naszych kompetencji i sprawiają, że nasza agencja posiada wszystko, co niezbędne, aby zapewnić konkurencyjną usługę i wyjątkową wydajność do rozwoju Twojego biznesu.

Porozmawiajmy o współpracy

Rozmowa jest całkowicie bezpłatna, a jej celem jest przedstawić nasz pomysł na wsparcie Twojej firmy w realizacji celów. Skorzystaj z opcji kontaktu bezpośredniego poniżej lub wyślij zgłoszenie przez formularz.

[email protected]

+48 579 510 968

Napisz wiadomość

  Obowiązek informacyjny RODO - rozwiń

  1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Dawid Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOCIAL ELITE Dawid Bagiński S.K.A, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław (NIP: 8971899059), REGON: 021942310, adres e-mail: [email protected].

  2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane moje dane osobowe?

  Państwa dane zbierane są w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy]. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych, Państwa dane zbierane są także w tym właśnie celu [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni].

  3. Czy muszę udostępnić swoje dane osobowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub marketing bezpośredni.

  4. Czy moje dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom?

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się marketingiem [pod warunkiem, że wyraziliście Państwo zgodę marketingową] lub prawnikom, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora.

  5. Czy Administrator zamierza przekazać moje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Jakie szczegółowe uprawnienia przysługują mi w ramach przetwarzania moich danych osobowych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

  8. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady, dane podane w formularzu przechowywane są przez okres jednego roku. W przypadku następczego zawarcia umowy z Administratorem, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

   Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. [read more]Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.[/read]

   Na jaki adres wysłać E-book?