Specjalista/ka ds. obsługi klienta i sprzedaży doradczej

Miejsce pracy: Wrocław

Social Elite to agencja digital marketingu i social media istniejąca 7 lat na rynku. Specjalizujemy się w realizacji kampanii reklamowych, obsłudze firmowych kont w mediach społecznościowych i we wdrażaniu narzędzi analitycznych niezbędnych do skutecznego zarządzania codziennymi działaniami firmy. Z naszego wsparcia najczęściej korzystają właściciele małych, średnich i dużych firm, dyrektorzy i menedżerowie z sektorów B2B oraz e-commerce.
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista/ka ds. obsługi klienta i sprzedaży doradczej

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • obsługę zapytań przychodzących w systemie CRM (nie realizujemy prospectingu i “cold calling”)
 • tworzenie ofert oraz nadzorowanie procesu formalizacji współpracy
 • sprzedaż doradczą usług marketingu internetowego (zbudowanie zaufania, zbadanie i zrozumienie potrzeb klienta i jego sytuacji po to, aby dopasować dedykowaną usługę, metody i narzędzia) 
 • merytoryczne przedstawienie oferty i prezentowanej propozycji oraz edukowanie klienta jakie narzędzia marketingowe wdrożyć, żeby mógł osiągnąć pożądany rezultat biznesowy
 • opiekę nad klientem w całym procesie sprzedaży oraz w procesie posprzedażowym
 • kontakt z zespołem specjalistów i konsultantów realizujących projekty Twoich klientów
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Nasze wymagania:

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży digital marketingu 
 • swobodne poruszanie się w obsłudze klienta i sprzedaży doradczej (nawiązanie kontaktu, zbadanie potrzeb i dostarczenie rozwiązania)
 • zaangażowanie w proces nauki i pozyskiwania nowej wiedzy, którą Ci dostarczymy
 • otwartość na wdrożenie naszej autorskiej procedury sprzedażowej
 • doświadczenie w pracy z klientem B2B
 • mile widziana znajomość rynku i technologii e-commerce, zagadnień marketingu internetowego i social mediów (kampanie reklamowe na Facebooku, Instagram, Pinterest, Tik Tok, Google, prowadzenie profili społecznościowych)

Będziesz się czuć komfortowo w tej pracy, jeśli:

 • lubisz rozmawiać przez telefon, poznawać nowych ludzi, umiesz porozumieć się z każdym typem rozmówcy, dobrze się czujesz w budowaniu partnerskich relacji
 • wiesz, jak badać potrzeby, zadajesz trafne pytania, uważnie słuchasz, analizujesz informacje, wyciągasz wnioski
 • dobrze się czujesz w roli doradcy i eksperta, który z poziomu swojej wiedzy wspiera klienta poprzez dostarczanie mu potrzebnych rozwiązań, lubisz doradzać, pomagać, proponować dobre rozwiązania
 • umiesz udzielać rzetelnych i precyzyjnych informacji w przystępny i zrozumiały sposób oraz jasno przedstawić skomplikowane zagadnienia
 • masz dar przekonywania, umiesz negocjować, skutecznie radzić sobie z obiekcjami klientów
 • cechuje Cię dojrzałość biznesowa, wysoka kultura osobista, masz dobrą dykcję, przyjazny głos
 • jesteś zorganizowany, dokładny, skrupulatny, dbasz o szczegóły
 • swobodnie czujesz się w tematyce technicznej, danych, statystykach, liczbach i wykresach 
 • masz szerokie zainteresowania, które pomogą Ci zrozumieć branże, w jakich działają nasi klienci
 • jesteś nastawiony na rozwój, lubisz poszerzać swoje kompetencje, śledzisz nowości w technikach sprzedaży, słuchasz branżowych podcastów lub innych źródeł
 • jesteś aktywnym i świadomym sprzedawcą, który pracuje nad udoskonaleniem swojego warsztatu pracy, nad lepszymi sposobami dotarcia do klienta

Oferujemy:

 • pełne przeszkolenie i program wdrożeniowy na stanowisko: solidnie przygotujemy Cię do pracy, nauczymy całej całego procesu pozyskiwania i doradzania klientom w sprzedaży naszych usług
 • wsparcie zespołu specjalistów i konsultantów 
 • nieograniczony dostęp do wewnętrznej platformy e-learningowej i autorskich szkoleń
 • niezbędne narzędzia do pracy (laptop Mac, telefon, słuchawki wyciszające, dodatkowy monitor)
 • udział w wewnętrznych inicjatywach pracowniczych: wyjścia integracyjne, spotkania firmowe, wspólne dzielenie pasji i zainteresowań 
 • wsparcie działu HR 
 • dobrą i swobodną atmosferę, wsparcie i możliwość uczenia się od zespołu specjalistów na każdym etapie pracy
 • biuro wyposażone w kuchnię, miejsce do integracji, relaksu, kawę paloną specjalnie dla naszej firmy
 • prywatna opieka medyczna
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy pracę między godz. 8.00 - 10.00), możliwość pracy z biura w centrum Wrocławia lub pracy hybrydowej
 • wybór formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia, umowa zlecenie, umowa o pracę 5500 - 7500 zł brutto, kontrakt B2B 6000 - 9000 zł netto +VAT

Jeżeli uważasz, że ta praca jest dla Ciebie to:

 • Aplikuj wysyłając swoje CV na: [email protected]
 • W tytule maila napisz: Specjalista/ka ds. obsługi klienta i sprzedaży doradczej

Prosimy o zawarcie w CV Klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.
 2. OPCJONALNIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.

  Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. [read more]Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.[/read]

  Na jaki adres wysłać E-book?