3 m-ce i 1186 pozyskanych leadów przy sprzedaży apartamentów inwestycyjnych

 
Wyniki kampanii realizowanej od 20.10.2021 do 31.01.2022
> 2000000

Wartość sprzedanych nieruchomości


20.73

Średnia cena za
leada


27200

Budżet
reklamowy


3 miesiące

Czas
trwania 
Dla wielu deweloperów pozyskiwanie potencjalnych klientów to ostatnio spore wyzwanie. Powody? Jest ich kilka, jednak te kluczowe to:
 • pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju od 2020 roku,
 • zwiększające się stopy procentowe w bankach, które znacząco wpływają na zdolność kredytową Polaków,
 • a także niepewność inwestorów, która często wpływa na ich mniejszą skłonność do inwestycji w niektóre aktywa (np. nieruchomości).

W kampanii, którą mieliśmy przyjemność realizować (pomimo tych przeszkód) pozyskaliśmy 1186 leadów w średniej cenie 20,73 zł za 1 leada.

Produkt: ekskluzywne i nowoczesne apartamenty

 

 

 

 

Łączna wartość sprzedaży po 3 miesiącach naszych działań wyniosła ponad 2 000 000 zł. Tutaj należy zaznaczyć, że wartość sprzedaży nieruchomości oraz ich ilość stale rośnie, ponieważ na rynku nieruchomości czas sprzedaży może wynieść nawet 6 czy 12 miesięcy.

Dlatego osoby z działu sprzedaży wciąż kontaktują się z potencjalnymi klientami, którzy zostawili do siebie kontakt na skutek prowadzonych przez nas działań reklamowych.

Postawione cele przez Klienta:

 • pozyskiwanie WARTOŚCIOWYCH leadów
 • pozyskiwanie tych leadów w średniej cenie 15-30 zł

Oba cele zrealizowaliśmy.

Wyzwanie projektowe - pozyskać leady od osób zainteresowanych zakupem nieruchomości, którą przeznaczą na najem krótkoterminowy.

Nie wystarczyło pozyskać osób zainteresowanych nieruchomościami. Musieliśmy wejść w głębokie i precyzyjne targetowanie, bazujące na charakterystycznej potrzebie odbiorcy.

Wśród osób zainteresowanym zakupem nieruchomości można wyróżnić:

 • wszystkie osoby zainteresowane zakupem nieruchomości,
 • osoby zainteresowane zakupem nieruchomości do życia, na cele mieszkalne,
 • osoby zainteresowane zakupem nieruchomości na najem długoterminowy,
 • oraz te z zamiarem zakupu pod tzw. flipa.

Jak widzicie, ustawienie kampanii nie było takie oczywiste i nasze wewnętrzne metody głębokiego targetowania sprawdziły się tutaj wspaniale.

Zakładaliśmy, że idealny odbiorca to taki, który dysponuje dużą ilością gotówki. I rozważy możliwość zakupu takiego apartamentu właśnie w celu inwestycji i późniejszego wynajmu.

O tym, że nasze przewidywania były słuszne, a działania skuteczne - świadczą osiągnięte wyniki.

Dotarliśmy do tych osób i już w 1. miesiącu pozyskaliśmy 401 kontaktów w średniej cenie 16,14 zł. A w okresie 3-miesięcy - 1183 leady w średniej cenie 20,73 zł.

Gratulujemy osobom z działu sprzedaży, które sprawnie kontaktują się z potencjalnymi klientami, choć wiemy, że mają teraz sporo pracy.

 

WARTO WIEDZIEĆ: Wynik należy uznać za bardzo dobry, ponieważ przy jego ocenie bierzemy pod uwagę nie tylko koszt pozyskania leada, ale również jego jakość, wartość oferowanego produktu oraz marżę na sprzedaży.

W przypadku tej kampanii leady są wartościowe, o czym wiemy, dzięki współpracy z działem sprzedaży, szybkości finalizacji transakcji oraz stale rosnącemu wynikowi finansowemu.

 
Za sukces odpowiada

Daria Jeziorska

„Przed rozpoczęciem współpracy mój Klient, realizował działania reklamowe we własnym zakresie. Jednak osoby zgłaszające się do kontaktu, rezygnowały na dalszych etapach procesu zakupowego. Co świadczyło o nieudanych próbach ustawienia kampanii reklamowej i traceniu budżetu.

Zazwyczaj okazywało się, że nie mają możliwości finansowych, by pozwolić sobie na zakup apartamentu z dostępnej oferty.

Po rozpoczęciu współpracy przy kampanii, już w 1. jej mc-u (20.10-19.11) pozyskałam 410 leadów w średniej cenie 16,14 zł. Co jednak najistotniejsze - w wyniku tych działań łączna wartość sprzedaży wyniosła ponad 2 mln zł.

Kwota ta będzie rosła, ponieważ na rynku nieruchomości czas sprzedaży może wynieść nawet 6 czy 12 miesięcy. Dlatego obecnie biuro wciąż kontaktuje się z potencjalnymi klientami wygenerowanymi z kampanii leadowej.

Bardzo cieszę się, że pomogłam firmie Klienta zoptymalizować działania reklamowe, by były znacznie skuteczniejsze dla Jego firmy”.


Jesteśmy META Business Partnerem

Jako jedna z nielicznych agencji marketingowych, posiadamy najwyższy status partnera biznesowego firmy META. Są 3 poziomy partnerstwa to: Konto Partnerskie, Partner Preferowany i Partner Biznesowy.

Posiadanie statusu Partnera Biznesowego wymaga spełnienia wysokich standardów jakości prowadzenia kampanii i odpowiedniej skali wydatków na budżet przekraczających 13 mln zł.

Budżety, którymi obecnie zarządzamy, przekraczają kwotę 20 mln zł rocznie, co przekłada się na wysokie doświadczenie i mocną znajomość wielu rynków. Jeżeli chcesz skorzystać z naszego know-how zachęcamy do kontaktu.

Porozmwiajmy o współpracy

Rozmowa jest całkowicie bezpłatna, a jej celem jest przedstawić nasz pomysł na wsparcie Twojej firmy w realizacji celów. Skorzystaj z opcji kontaktu bezpośredniego poniżej lub wyślij zgłoszenie przez formularz.

[email protected]

+48 579 510 968

Napisz wiadomość

  Obowiązek informacyjny RODO - rozwiń

  1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Dawid Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOCIAL ELITE Dawid Bagiński S.K.A, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław (NIP: 8971899059), REGON: 021942310, adres e-mail: [email protected].

  2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane moje dane osobowe?

  Państwa dane zbierane są w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy]. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych, Państwa dane zbierane są także w tym właśnie celu [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni].

  3. Czy muszę udostępnić swoje dane osobowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub marketing bezpośredni.

  4. Czy moje dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom?

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się marketingiem [pod warunkiem, że wyraziliście Państwo zgodę marketingową] lub prawnikom, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora.

  5. Czy Administrator zamierza przekazać moje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Jakie szczegółowe uprawnienia przysługują mi w ramach przetwarzania moich danych osobowych?

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych lub w efekcie realizowania celów marketingowych poprzez ocenę Państwa niektórych czynników osobowych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i ich profilowanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, dostosowanie towarów lub usług do Państwa potrzeb, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji.

  8. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady, dane podane w formularzu przechowywane są przez okres jednego roku. W przypadku następczego zawarcia umowy z Administratorem, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z przepisów z zakresu prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

   Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. [read more]Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.[/read]