Praktykant/ka w dziale HR

Miejsce pracy: Wrocław

Social Elite to agencja digital marketingu i social media istniejąca od 7 lat na rynku. Specjalizujemy się w realizacji kampanii reklamowych, obsłudze firmowych kont w mediach społecznościowych i we wdrażaniu narzędzi analitycznych niezbędnych do skutecznego zarządzania codziennymi działaniami firmy. Z naszego wsparcia najczęściej korzystają właściciele małych, średnich i dużych firm, dyrektorzy i menedżerowie z sektorów B2B oraz e-commerce.
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:
Praktykant/ka w Dziale HR

Podczas praktyk będziesz odpowiedzialny/a za:

 • wspieranie codziennych działań HR Business Partnera i Employer Branding Managera
 • wsparcie przy budowaniu działu HR i wdrażaniu projektów w rozwijającej się organizacji, wspieranie w prowadzeniu dokumentacji HRowej
 • korespondencja mailowa z kandydatami w procesach rekrutacji, umawianie kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, udział w spotkaniach rekrutacyjnych
 • wstępna selekcja CV, prowadzenie screeningów z kandydatami na praktyki i staże
 • pomoc w koordynacji komunikacji wewnętrznej i dbaniu o wewnętrzny Employer Branding
 • organizowanie spotkań integracyjnych dla zespołów, angażowanie do wspólnej aktywności
 • monitorowanie dobrostanu i satysfakcji pracowników i zgłaszanie istotnych kwestii do HRBP
 • wsparcie procesu onboardingu (powitanie pracownika pierwszego dnia pracy, wręczenie Welcome Packa, zapoznanie z zespołami, oprowadzenie po biurze, przygotowanie stanowiska pracy) i offboardingu (organizowanie spotkania pożegnalnego i prezentu, informowanie zespołu o pożegnaniu pracownika na kanale komunikacji wewnętrznej)

Nasze wymagania:

 • studia kierunkowe: psychologia, psychologia biznesu, pedagogika, socjologia i pokrewne
 • status studenta
 • dyspozycyjność 20h tygodniowo (po 4h dziennie)
 • gotowość do podjęcia stałej współpracy i dalszego rozwoju w branży HR

Będziesz się czuć komfortowo w tej pracy jeśli:

 • lubisz zdobywać nową wiedzę i uczyć się od doświadczonych specjalistów
 • chcesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenia i rozpocząć karierę zawodową fajnej atmosferze, młodym zespole i ciekawych projektach
 • lubisz kontakt z ludźmi, wychodzisz z inicjatywą rozmowy, szybko nawiązujesz relacje, umiesz dogadać się z każdym, masz wysoki poziom empatii
 • jesteś otwarty, komunikatywny, uśmiechnięty, energiczny, entuzjastyczny
 • masz aktywną postawę i chęć do pomocy, opartą na poszukiwaniu rozwiązań
 • masz dar przekonywania, potrafisz argumentować, proponować rozwiązania, przekonywać z powoływaniem się na źródła naukowe, badania, statystyki, fachową literaturę
 • jesteś pewny siebie, odważny, asertywny, nie zrażasz się krytyką, nie zniechęcasz odmowami, masz siłę przebicia
 • lubisz występować publicznie, prowadzić prezentacje, wygłaszać przemówienia ze sceny
 • angażujesz się w wykonywane zadania, jesteś odpowiedzialny, zorganizowany, samodzielny, skupiony na celu
 • masz oko do szczegółów, lubisz uzupełniać prostą dokumentację, umiesz znaleźć potrzebne informacje (research)

Oferujemy:

 • naukę i praktykowanie u boku mentora - HRBP z 15 letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi, Employer Branding Managera i wsparcie profesjonalnego Działu Marketingu
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarach związanych z ZZL poprzez udział w projektach HR
 • elastyczność w dostosowaniu godzin praktyk do studiów (zaczynamy pracę między godz. 7.30 - 10.00), praca w biurze w centrum Wrocławia
 • szansę długoterminowej współpracy (po ukończeniu praktyk płatny staż, a następnie zatrudnienie na stanowisku Junior HR Specialist)

Co zyskujesz pracując z nami?

 • nieograniczony dostęp do wewnętrznej platformy e-learningowej i autorskich szkoleń z narzędzi marketingowych
 • niezbędne narzędzia do pracy (laptop Mac, telefon, słuchawki wyciszające, dodatkowy monitor)
 • udział w wewnętrznych inicjatywach pracowniczych: wyjścia integracyjne, spotkania firmowe, wspólne dzielenie pasji i zainteresowań
 • biuro wyposażone w kuchnię, miejsce do integracji, relaksu, kawę paloną specjalnie dla naszej firmy
 • brak dress code’u, praca w luźnej atmosferze, bardzo dobra organizacja pracy (korzystamy ze Slacka, Kanbanize, Google Workspace)

Jeżeli uważasz, że ta praca jest dla Ciebie to:

 • Aplikuj, wysyłając swoje CV na adres: [email protected]
 • W tytule maila napisz: Praktyki w dziale HR.

Prosimy o zawarcie w CV Klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.
 2. OPCJONALNIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku przesłania nagrania filmowego – również wizerunku przez SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, wpłaconym w całości, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym [podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. organy ścigania/sądy. Dane osobowe mogą być również powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom usług IT, prawnikom, podmiotom współpracującym z Administratorem - wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa powyżej i świadczenia usług Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych o których mowa powyżej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie świadczenia usług przez Administratora, czy też zwiększenie Państwa satysfakcji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usunięcia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć albo ograniczyć to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli nie wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat.