Informujemy, 偶e Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest SOCIAL ELITE DAWID BAGI艃SKI SP脫艁KA KOMANDYTOWO 鈥 AKCYJNA z siedzib膮 we Wroc艂awiu, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wroc艂aw, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia Fabrycznej we Wroc艂awiu IV Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936311, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 50 000 z艂, wp艂aconym w ca艂o艣ci, REGON: 520605137, NIP: 8971899059. [read more]Dane zbierane s膮 w celu i zakresie niezb臋dnym w procesie rekrutacyjnym [podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 鈥 tj. na podstawie wyra偶onej przez Pa艅stwa zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 鈥 tj. przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej jeste艣cie Pa艅stwo stron膮 lub podj臋cia dzia艂a艅 na Pa艅stwa 偶膮danie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e niezb臋dne do wykonania celu w postaci przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione podmiotom trzecim, je偶eli obowi膮zek taki wynika z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa np. organy 艣cigania/s膮dy. Dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 powierzane podmiotom trzecim m.in. dostawcom us艂ug IT, prawnikom, podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem - wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami Administratora, je偶eli jest to konieczne dla realizacji cel贸w przetwarzania danych, o kt贸rych mowa powy偶ej i 艣wiadczenia us艂ug Administratora lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywa膰 danych osobowych o kt贸rych mowa powy偶ej do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, ale nie b臋d膮 podlega膰 profilowaniu (m.in. w ramach automatycznych odpowiedzi zwrotnych). Przetwarzanie danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany ma na celu przede wszystkim usprawnienie 艣wiadczenia us艂ug przez Administratora, czy te偶 zwi臋kszenie Pa艅stwa satysfakcji. Przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu do tre艣ci danych oraz otrzymania ich kopii (m.in. art. 15 RODO), ich sprostowania (m.in. art. 16 RODO), usuni臋cia (m.in. art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (m.in. art. 18 RODO) - przy czym przepisy odr臋bne mog膮 wy艂膮czy膰 albo ograniczy膰 to uprawnienie, prawo do przenoszenia danych (m.in. art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (m.in. art. 21 RODO), a tak偶e prawo za偶膮dania zaprzestania przetwarzania danych, jak r贸wnie偶 prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jestem Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (m.in. art. 77 RODO). Skorzystanie z prawa cofni臋cia zgody nie ma wp艂ywu na przetwarzanie, kt贸re mia艂o miejsce do momentu wycofania zgody. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji celu, o kt贸rym mowa powy偶ej, lecz nie kr贸cej ni偶 przez okres wymagany przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa. Je艣li nie wyrazili艣cie Pa艅stwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przysz艂ych rekrutacji, to dane te b臋d膮 przetwarzane do czasu zako艅czenia aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyra偶enia przez Pa艅stwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przysz艂ych rekrutacji, to dane te b臋d膮 przetwarzane przez okres 2 lat.[/read]

    Na jaki adres wys艂a膰 E-book?